Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Transparenta decizionala

Proces verbal incheiat in data de 16.05.2024 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 28 din data de 21.05.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2024 si estimari pentru anii 2025-2027

Proiect de hotarare nr. 27 din data de 21.05.2024 privind modificarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2023, in anul 2024

Proces verbal incheiat in data de 25.04.2024 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 26 din data de 10.05.2024 privind asocierea comunei Tinosu cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivelor de interes public "Gradinita cu program normal, 2 sali de clasa in sat Tinosu, comuna Tinosu" si "Recompartimentare si extinderela cladire sediu administrativ"

Proces verbal incheiat in data de 18.03.2024 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal incheiat in data de 07.03.2024 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal incheiat in data de 12.02.2024 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 24 din data de 03.04.2024 privind aprobarea amplasarii obiectelor pentru statia de tratare a apei cu depasirea imprejmuirii existente a Gospodariei de apa Tinosu dar cu incadrarea in limitele numarului cadastral NC20117...

Proiect de hotarare nr. 23 din data de 28.03.2024 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Tinosu si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 22 din data de 21.03.2024 privind prelungirea unor contracte de inchiriere a suprafetelor de pajisti, incheiate intre Comuna Tinosu si persoane fizice din Comuna Tinosu, prin act aditional

Proiect de hotarare nr. 21 din data de 12.03.2024 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025, cu rata inflatiei de 10.4%

Proiect de hotarare nr. 20 din data de 12.03.2024 privind implementarea proiectului "Dotare cu mobilier sediu Primarie"

Proiect de hotarare nr. 19 din data de 12.03.2024 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu, judetul Prahova, aprobarea organigramei si a statului de functii

Anunt nr. 1228 din data de 01.03.2024 - Prin prezenta va informam ca in data de 07.03.2024, orea 15:30, desfasurata cu participarea fizica a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local, va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 18 din data de 27.02.2024 privind aprobarea alocarii din bugetul local a unei sume ce reprezinta cadouri oferite angajatilor cu ocazia zilei de 8 Martie, sarbatorilor legale de Paste si sarbatorilor legale de Craciun, in anul 2024

Proiect de hotarare nr. 17 din data de 23.02.2024 privind aprobarea Rgulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

Proiect de hotarare nr. 16 din data de 23.02.2024 privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Tinosu si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect de hotarare nr. 15 din data de 22.02.2024 privind aprobarea Listei cu situatiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local, in baza Legii 196/2016

Proces verbal incheiat in data de 29.01.2024 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal incheiat in data de 08.01.2024 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal incheiat in data de 22.12.2023 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal incheiat in data de 14.12.2023 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal incheiat in data de 05.12.2023 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal incheiat in data de 24.11.2023 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal incheiat in data de 07.09.2023 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal incheiat in data de 05.09.2023 in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 13 din data de 06.02.2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2024 si a estimarilor pentru anii 2025-2027

Proiect de hotarare nr. 12 din data de 06.02.2024 pentru modificarea Hotararii COnsiliului Local nr. 2/08.01.2024 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2023, in anul 2024

Proiect de hotarare nr. 10 din data de 19.01.2024 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si a devizului rest de executat pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova", conform prevederilor O.G. nr. 47/2022

Proiect de hotarare nr. 9 din data de 19.01.2024 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 8 din data de 17.01.2024 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

Proiect de hotarare nr. 7 din data de 16.01.2024 privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

Proiect de hotarare nr. 6 din data de 16.01.2024 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2024

Proiect de hotarare nr. 54 din data de 08.12.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 50 din data de 27.11.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

Proiect de hotarare nr. 46 din data de 16.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu, judetul Prahova, incepand cu 1 ianuarie 2024

Proiect de hotarare nr. 45 din data de 16.11.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 44 din data de 16.11.2023 pentru modificarea HCL nr. 30/17.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 43 din data de 27.10.2023 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1014/14.05.2004, incheiat cu S.C. MABIRUS CONSTRUCT SRL

Proiect de hotarare nr. 40 din data de 17.10.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de dispozitie nr. 39 din data de 13.10.2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Tinosu Nr. 23 din data de 24.05.2023

Proiect de hotarare nr. 38 din data de 06.10.2023 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Constantin Nicusor-Ionut si vacantarea locului de consilier local ocupat de dansul in Cadrul Local al comunei Tinosu, judetul Prahova

Proiect de hotarare nr. 37 din data de 04.10.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tinosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tinosu

Proiect de hotarare nr. 33 din data de 11.08.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2023, precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect de hotarare nr. 32 din data de 06.07.2023 privind completarea HCL nr. 22/15.05.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actulizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de apa si canalizare in comuna TInosu", aprobat pentru finantare prin Programulnational de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Proiect de hotarare nr. 31 din data de 05.07.2023 privind modificarea HCL nr. 26 din 19.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management loca) la nivelul comunei Tinosu" in cadrul apelului de proiecte cu titlu PNRR/2022/C10/I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Proiect de hotarare nr. 19 din data de 08.05.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Tinosu, Judetul Prahova

Proiect de hotarare nr. 29 din data de 29.06.2023 privind aprobarea cumpararii unui imobil compus din teren si cladire pentru utilitate publica

Proiect de hotarare nr. 26 din data de 23.06.2023 privind acceptarea unei succesiuni vacante si desemnarea unei persoane care sa reprezinte unitatea administrativ teritoriala in procedura succesorala deschisa dupa defunctul Marin Ion

Proces verbal incheiat in data de 15.03.2023 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 25 din data de 18.05.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 24 din data de 18.05.2023 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Tinosu Nr.1/31.04.2023 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022, in anul 2023

Proiect de hotarare nr. 21 din data de 09.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Extindere si recompartimentare sediu Primarie"

Proiect de hotarare nr. 20 din data de 09.05.2023 privind implementarea proiectului de investitie "Construire loc de joaca, sat Pisculesti, comuna Tinosu, judet Prahova"

Proiect de hotarare nr. 18 din data de 18.04.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflatiei de 13,8%

Proiect de hotarare nr 17 din data de 12.04.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Puchenii Mari, judetul Prahova ca membru al Asociatiei

Proiect de hotarare nr 16 din data de 12.04.2023 privind suplimentarea numarului de posturi pentru asistentii personali al persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023

 

Proces verbal incheiat in data de 27.02.2023 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 14 din data de 09.03.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 13 din data de 07.03.2023 privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei ce reprezinta cadouri oferite angajatilor cu ocazia zilei de 8 Martie, sarbatorilor legale de Paste si sarbatorilor legale de Craciun

Proiect de hotarare nr. 12 din data de 06.03.2023 privind acordarea unei facilitati personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 11 din data de 06.03.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Comuna Tinosu, prin Consiliul Local al comunei Tinosu si Fundatia Comunitara Orahova, in vederea realizarii unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, respectiv amenajarea unui teren multisport pe raza administrativ - teritoriala a Comunei Tinosu, prin sponsorizarea OMV Petrom

Raport anual

Proces verbal din data de 31.01.2023, incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal din data de 22.12.2022, incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal din data de 14.12.2022, incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 9 din data de 21.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

Proiect de hotarare nr. 8 din data de 08.02.2023 privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2023-2024

Raport suplimentar buget - 2023

Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 6 din data de 20.01.2023 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022, in anul 2023

Raport cu privire la reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022, in anul 2023

Raport de specialitate privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 5 din data de 18.01.2023 privind incetarea dreptului de administrare al Consiliului Judetean Prahova asupra terenului in suprafata de 12.000 mp, avand numar cadastral 20136, P Cc 204, 205, 206 si preluarea in administrare a acestuia de catre Comuna Tinosu

Proiect de hotarare nr. 4 din data de 10.01.2023 privind aprobarea compensarii sumei in cuantum de 56.333.75 lei cu redeventa a S.C. Aliforno Store Food S.R.L, in baza documentelor justificative (situatii de lucrari, facturi, bonuri, ordine de plata)

Proiect de hotarare nr. 3 din data de 10.01.2023 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

Hotarare nr. 2 din data de 09.01.2023 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotarare nr. 1 din data de 09.01.2023 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2023

Proiect de hotarare nr. 49 din data de 13.12.2022 pentru participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in in localitati, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala

Proiect de hotarare nr. 47 din data de 25.11.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023

Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,
Achizitii Publice si Stare civila: Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199
Contabilitate Tel: 0244.482.702 int. 13,
Registrul Agricol si Asistenta Sociala Tel: 0244.482.702 int. 15,
Taxe si Impozite Tel: 0244.482.702 int. 16,
Casierie Tel: 0244.482.702 int. 14,
Urbanism si Cadastru Tel: 0244.482.702 int. 12,

Prelucrarea datelor cu caracter personal