Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Bilantul Primariei
+ANUL 2022
+ANUL 2021
+ANUL 2020
+ANUL 2019
+ANUL 2018
+ ANUL 2017
+ ANUL 2016
+ANUL 2015
+ANUL 2014

 

Bilantul Primariei

Bilantul Primariei

1) Adresa catre D.G.P.F Prahova nr. 407 din 31-01-2014

2) Total centralizator ramasite\RON pentru inchiderea anului (cu accesoriile calculate la data de 31-12-2013)

3) Bilant la data de 31-12-2013 nr. 1635 din 03-02-2014

4) Contul de rezultat patrimonial la data de 31-12-2013

5) Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din contul de rezultat patrimonial

6) Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31-12-2013

7) Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 31-12-2013

8) Veniturile, cheltuielile si excente ale bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale

9) Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si persoanelor cu handicap la data de 31-12-2013

10) Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

11) Situatia activelor fixe amortizabile la 31-12-2013

12) Situatia activelor fixe neamortizabile la 31-12-2013

13) Situatia activelor si datoriilor din administratia locala la data de 31-12-2013

14) Plati restante la data de 31-12-2013

15) Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31-12-2013

16) Plati restante la data de 31-12-2013

17) Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31-12-2013

18) Situatia generalizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31-12-2013

19) Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

20) Contul de executie bugetul local - venituri la data de 31-12-2013

21) Balanta sintetica 31-12-2013

22) Nota explicativa 31-12-2013

23) Note explicative la situatiile financiare la 31-12-2013

24) Politici contabile

25) Raport privind activitatea de audit public intern desfasurat la nivelul comunei Tinosu pe anul 2013

26) Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul de stat nr 409 din 31-01-2014

27) Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de 31-01-2014

28) Catre Consiliul Judetean Prahova

29) Decizia nr. 77

30) Catre Consiliul Local Tinosu  -  nr.1066 din 23-01-2014

31) Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 

32) Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

33) Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

34) Raport cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 si utilizarea excedentului din anul 2013

35) Referat 279 din 23-01-2014

36) Catre Comuna Tinosu

37) Decizia nr. 108

38) Situatie privind nivelul maxim de cheltuieli de personal an 2014 Cf ordinului comun MDRAP nr.64/17-01-2014 si MFP nr.39/14-01-2014 si Deciziei DG nr.108 din 21-01-2014

39) Catre Comuna Tinosu  -  3576 din 23-01-2014

40) Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 CF Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr.127/23-01-2014

41) Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

42) Aviz asupra proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2014 si utilizarea excedentului pe anul 2013

43) Catre D.G.R.F.P. Ploiesti  -  nr.408/31-01-2014

44) Hotararea privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2014 si utilizarea excedentului din anul 2013

45) Nivel maxim cheltuieli personal pe capitole de chelt si unitati subordonate an 2014

46) Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

48) BILANT LA DATA DE  30.06.2014.

49) SITUATIA FINANCIARA LA DATA DE 30.09.2014.

 

 

+ANUL 2013

 

Bilantul Primariei

     Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 234 din 24-01-2013

01) Bilant la data de 31-12-2012

02) Contul de rezultat patrimonial la data de 31-12-2012

03) Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31-12-2012

04) Balanta de verificare

05) Balanta sintetica

06) Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 31-12-2012

07) Plati restante la data de 31-12-2012

08) Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 31-12-2012

09) Situatia activelor si datoriilor din administratia locala la data de 31-12-2012

10) Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trim IV

11) Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ/teritoriale la operatorii economici

12) Contul de executie la bugetul local-venituri la data de 31-12-2012

13) Contul de executie la bugetul local-cheltuieli la data de 31-12-2012

14) Contul de executie al institutiilor publice-cheltuieli la data de 31-12-2012

15) Veniturile, cheltuielile si excente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

16) Situatia modificatilor in structura activelor nete/capitalurilor

17) Nota explicativa

18) Note explicative la situatiile financiare la 31-12-2012

     Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 1132 din 16-04-2013

 

01) Bilant la data de 31-03-2013

02) Contul de rezultat patrimonial la data de 31-03-2013

03) Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30-09-2012 (cod 03 si 04)

04) Anexa 14b. Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 31-03-2013

05) Anexa 19. Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trim I 2013

06) Anexa 22. Veniturile, cheltuielile si excente ale bugetelor locale pe unitati administrativ - teritoriale

07) Anexa nr 33. Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 31-03-2013

08) Anexa nr 30. Plati restante la data de 31-03-2013

09) Anexa nr 30b. Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al uniatii administrativ - teritoriale la data de 31-03-2013

10) Anexa nr 40b. Situatia activelor si datoriilor din administratia locala la data de 31-03-2013

11) Anexa nr 12. Contul de executie la bugetul local - venituri la data de 31-03-2013

12) Anexa nr 13. Contul de executie la bugetul local-cheltuieli la data de 31-03-2013

13) Anexa nr 7. Contul de executie al institutiilor publice - cheltuieli la data de 31-03-2013

14) Balanta sintetica la data de 31-03-2013

15) Nota explicativa

16) Note explicative la situatiile financiare la 31-03-2013

17) Politici contabile

     

        Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 2264 din 18-07-2013

 

01) Bilant la data de 31-06-2013

02) Contul de rezultat patrimonial la data de 30-06-2013

03) Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30-06-2013

 

04) Balanta de verificare iunie 2013

 

05) Balanta Sintetica din data de 30.06.2013

06) Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 30-06-2013

07) Plati restante la data de 30-06-2013

08) Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoaneleor cu handicap la data de 30-06-2013

09) Situatia activelor si datoriilor din Administratia Locala la data de 30-06-2013

10) Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30-06-2013

11) Veniturile, cheltuielile si excentele ale bugetelor pe unitati administrative-teritoriale

12) Contul de executie bugetul local - cheltuieli la data de 30-06-2013

13) Contul de executie bugetul local - venituri la data de 30-06-2013

14) Contul de executie al Institutiilor Publice -  cheltuieli la data de 30-06-2013

15) Nota explicativa

16) Note explicative la situatiile financiare la data de 30-06-2013

17) Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30-06-2013

 

+ANUL 2012

 

Bilantul Primariei

     Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 226 din 25-01-2012

1)  Bilant la data de 31.12.2011 (anexe)

2)  Balanta sintetica 31-12-2011

3)  Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 31-12-2011

4)  Plati restante la data de 31-12-2011

5)  Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 31-12-2011

6)  Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de 31-12-2011

7)  Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trim IV

8) Situatia actiunilor, partilor sociale detinute direct, indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

9) Contul de executie al bugetului local - venituri la data de 31-12-2011

10) Contul de executie al bugetului local - cheltuieli la data de 31-12-2011

11) Contul de executie al institutiilor publice-cheltuieli (anexa7)

12) Politici contabile

13) Nota explicativa

14) Note explicatice la situatiile financiare la 31-12-2011

15) Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

16) Situatia activelor fixe amortizabile la 31-12-2011

17) Situatia activelor fixe neamortizabile la 31-12-2011

18) Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale la 31-12-2011

19) Venituri, cheltuieli si excente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

 

     Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr 1869 din 10.07.2012

1) Decizia nr. 504

2) Bilant la data de 30-06-2012

3) Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 30.06.2012

4) Anexa nr 19. Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trim II 2012

5) Anexa nr 22. Veniturile, cheltuielile si excente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

6) Anexa nr 33. Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 30-06-2012

7) Anexa nr 44b. Situatia activelor si datoriilor din administratia locala la data de 30-06-2012

8) Anexa nr 8. Situatia actiunilor-partilor sociale detinute direct-indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

9) Anexa nr 12. Contul de executie la bugetul local-venituri la data de 30-06-2012

10) Anexa nr 13. Contul de executie la bugetul local-cheltuieli la data de 30-06-2012

11) Anexa 7. Contul de executie al institutiilor publice - cheltuieli la data de 30-06-2012

12) Balanta sintetica 30-06-2012

13) Note explicative la situatiile financiare la 30-06-2012

14) Politici contabile

 

     Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 2901 din 23.10.2012

01) Bilant la data de 30-09-2012

02) Contul de rezultat patrimonial la data de 30-09-2012

03) Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30-09-2012 (cod 03 si 04)

04) Balanta sintetica 30-09-2012

05) Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destrinatie speciala la data de 30-09-2012

06) Anexa 19 - Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trim III

07) Anexa 22 - Veniturile, cheltuielile si excente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

08) Anexa 33 -Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la dat de 30-09-2012

09) Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor din administratia locala la data de 30-09-2012

10) Anexa 8 - Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

11) Anexa 12 - Contul de excutie bugetul local-venituri la data de 30-09-2012

12) Anexa 13 - Contul de excutie bugetul local-cheltuieli la data de 30-09-2012

13) Anexa 7 - Contul de executie al institutiilor publice-cheltuieli

14) Politici contabile

15) Nota explicativa

16) Note explicative la situatiile financiare la 30-09-2012

INFO! Fisierele sunt in format DOC, DOCX si PDF. Acestea pot depasi 20 MB

 

 

 

 

 

 

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,
Achizitii Publice si Stare civila: Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199
Contabilitate Tel: 0244.482.702 int. 13,
Registrul Agricol si Asistenta Sociala Tel: 0244.482.702 int. 15,
Taxe si Impozite Tel: 0244.482.702 int. 16,
Casierie Tel: 0244.482.702 int. 14,
Urbanism si Cadastru Tel: 0244.482.702 int. 12,

Prelucrarea datelor cu caracter personal