Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Agricultura

                   

    Ramurile agriculturii practicate in zona sunt cultivarea cerealelor si cresterea animalelor.
    Comuna Tinosu dispune de un teritoriu administrativ in suprafata de 1810.15 ha       

  Supraf. proprietate publica Suprafata proprietate privata
Paduri 478 ha (ocol silvic Ploiesti) 147 ha
Arabil 0 850 ha
Fanete 0 0
Pasuni 125.5 ha 0
Vii si livezi 0 0

 Exista doua societati comerciale care au ca activitate si prestari lucrari agricole: SC Nirgo Serv SRL in sat Tinosu si SC Spuma Serv SRL in sat Pisculesti.

Nu avem ferme zootehnice in zona. Efectivele de animale/comuna sunt:

  • taurine: 261
  • bubaline: 0
  • porcine: 550
  • ovine: 209
  • caprine: 82
  • cabaline: 69
  • pasari: 8000
  • apicultura: 60 familii de albine
  • piscicultura: 0

 

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,
Achizitii Publice si Stare civila: Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199
Contabilitate Tel: 0244.482.702 int. 13,
Registrul Agricol si Asistenta Sociala Tel: 0244.482.702 int. 15,
Taxe si Impozite Tel: 0244.482.702 int. 16,
Casierie Tel: 0244.482.702 int. 14,
Urbanism si Cadastru Tel: 0244.482.702 int. 12,

Prelucrarea datelor cu caracter personal