Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Infrastructura si Utilitati

Cadru natural

Pozitionarea localitatii in judet: in SV, la o distanta de aproximativ 13 km de municipiul Ploiesti si de 5 km fata de Combinatul Petrochimic Brazi.

Relieful: teritoriul comunei Tinosu este situat in Campia Ploiestiului, subunitate morfologica a Campiei Romane. Se disting 2 unitati geomorfologice: campia, cu suprafete relativ plane si lunca sau sesul aluvial, in zonele limitrofe raului Prahova.

Clima: climat temperat-continental cu urmatoarele caracteristici:

 • temp. medie anuala: +10.6 grade C
 • temp. medie a lunii ianuarie: -2.5 grade C
 • temp. medie a lunii iulie: +21.2 grade C
 • cantitate medie a precipitatiilor anuale: 630 mm
 • adancime maxima de inghet: 0.90 m
 • vanturi dominante: din directia NE si E

Date pedologice: in arealele situate in lunca si terasa raului Prahova, solurile identificate sunt protorolurile si solurile aluviale. In zona inalta de campie, pe roci parentale constituite din luturi loessoide si argile s-au format soluri brune eumezobazice, brune luvice sau podzoluri. Pe areale restranse s-au identificat si alte tipuri de soluri: brune argiloiluviale, brune luvice, brune eumezobazice, gleice, protosoluri aluviale, regosoluri, coluvisoluri.

Zonarea pedologica - calitatea solurilor

Clasele de fertilitate ale solurilor:

 • Clasa I - foarte buna: 1%
 • Clasa a II-a - buna: 39%
 • Clasa a III-a - mijlocie: 47 %
 • Clasa a IV-a - slaba: 10%
 • Clasa a V-a - foarte slaba: 3%

Rezerva de humus este mica.

Date geotehnice

Terenurile sunt plane, orizontale si perfect stabile, fara sa prezinte fenomene fizico-geologice active.

Pamanturile prezente in zona (bolovanisuri, pietrisuri, nisipuri si argile prafoase) sunt in general "bune de fundare"

In subteranul comunei nu exista saruri solubile, cu risc de dizolvare in contact cu apele subterane sau infiltratiile de la suprafata si care ar putea da deformatii nedorite la suprafata terenului.

Apele subterane in perimetrele construibile ale localitatilor Tinosu si Pisculesti se intalnesc la peste 8 m adancime. In localitatea Predesti apa subterana este situata la 2-4 m adancime, in perioadele cu precipitatii intense crescand la 1-3 m, astfel incat poate inunda beciurile.

Resursele naturale ale teritoriului comunei Tinosu nu se exploateaza nici un fel de resurse minerale subterane. Se exploateaza doar prudisuri din albia raului Prahova prin doua balastiere.

Transport:

- lungimea in km pentru drumurile:

 • de interes national de pe teritoriul unitatii administrative: 0
 • de interes judetean de pe teritorul unitatii administrative: DJ 101 G - 4.5 km; DJ 130 A - 3.0 km
 • de interes local: DC 102-4km; DC 107-2.05km; Ds-uri-8.26 km

- lungimea retelei de drumuri de la nivelul unitatii administrativ teritoriale in functie de urmatoarele criterii(km):

 • drumuri cu imbracaminte asfaltica: 11.34 km
 • drumuri cu imbracaminte beton de ciment: 0
 • drumuri pavate: 0
 • drumuri cu imbracaminte bituminoasa usoara: 0
 • drumuri pietruite: 10.47 km
 • drumuri de pamant: 0

- retea stradala si drumuri ce traverseaza comuna:

 • starea actuala: buna
 • lungimea ce necesita reparatii; 1.5 km din DJ 101 G
 • tipul reparatiilor (plombari, reparatii capitale): reparatii capitale
 • stadiul lucrarii: 0
 • importanta drumului pentru localitate si localitatile invecinate

Alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila in localitate se realizeaza din fantani si pompe de mana individuale. Reteaua publica de alimentare cu apa este in lucru.

Canalizare

Aproximativ 1/4 din locuinte au bai si fose vidanjabile, restul latrine uscate.

Deseuri

Serviciul de colectare a deseurilor menajere este concesionat societatii SC Itecol Tehnica SRL Ploiesti

Incalzire

Sursa %
Retea de gaze naturale -
Lemne 100%
(si) Carbune 5%
Alta sursa -

Existenta unor servicii, nr. de abonati, furnizori si calitatea semnalului

Exista Nu exista Observatii
Electricitate x 100%
Telefonie fixa x 400 abonati; centrala Romtelecom
Telefonie mobila x 90%; antena Conex-Vodafone
Televiziune x 99%
Internet x 60%
Posta x Oficiu Postal
Banca x -
Benzinarie x -

Reteaua de electricitate:

 • s-a realizat in anul 1964
 • a beneficiat de reparatii capitale in anul 1974
 • procentul de locuitori care beneficiara 100%
 • lungimea in km a retelei: 17.56 km
 • iluminatul stradal este realizat pe fiecare strada in comuna, cu lampi economice

Cladiri publice

Stare fizica Starea de functionare Grad de utilizare
Primaria si CL (P+1) F.B F.B. 100%
Scoala cu cls I-VIII Tinosu (P+1) F.B. F.B. 100%
Gradinita Tinosu (P) F.B. F.B. 100%
Scoala cu cls I-IV Pisculesti (P) F.B. F.B. 100%
Gradinita Pisculesti (P) F.B. F.B. 100%
Scoala cu cls I-IV Predesti (P) F.B. F.B. 100%
Gradinita Predesti (P) F.B. F.B. 100%
Biblioteca (P) F.B. B 100%
Camin Cultural (P) B. - -
Dispensar CMI (P) F.B. F.B. 100%
Punct farmaceutic (P) F.B. F.B. 100%
Post politie (P) F.B. F.B. 100%

 

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,
Achizitii Publice si Stare civila: Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199
Contabilitate Tel: 0244.482.702 int. 13,
Registrul Agricol si Asistenta Sociala Tel: 0244.482.702 int. 15,
Taxe si Impozite Tel: 0244.482.702 int. 16,
Casierie Tel: 0244.482.702 int. 14,
Urbanism si Cadastru Tel: 0244.482.702 int. 12,

Prelucrarea datelor cu caracter personal