Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Evidenta persoanei

Conform estimărilor, la 1 ianuarie 2009 populaţia stabilă a comunei Tinosu constituia 2430 persoane, 19.30% dintre acestea fiind sub 18 ani. Densitatea populaţiei în limitele comunei este de 119.0 locuitori/km2.

La recensământul din anul 2002, populaţia comunei alcătuia 2598 locuitori, 48.11% bărbaţi şi 51.89% femei. Persoanele sub 15 ani alcătuiau 17.51% pe când persoanele peste 59 de ani alcătuiau 27.17% din populaţia totală. În 2002 densitatea populaţiei la nivelul comunei era de 127.2 locuitori/km2.

Mai jos se prezintă structura populaţiei pe sexe şi vârstă, după limba maternă, precum şi după etnie şi confesiune în comună conform recensământului din 2002.

 

Populaţia pe sexe şi vârstă în comuna Tinosu la recensământul din 2002
Grupe de vârstă Ambele sexe Bărbaţi Femei
Număr persoane % faţă de total Număr persoane % faţă de total Număr persoane % faţă de total
Sub 15 ani 455 17.51% 225 8.66% 230 8.85%
15 - 59 ani 1437 55.31% 736 28.33% 701 26.98%
60 ani şi peste 706 27.17% 289 11.12% 417 16.05%
Total 2598 100.00% 1250 48.11% 1348 51.89%
Structura etnică a populaţiei în comuna Tinosu la recensământul din 2002
Etnia Număr persoane % faţă de total
Români 2593 99.81 %
Maghiari 1 0.04 %
Maghiari 4 0.15 %
Structura populaţiei după limba maternă în comuna Tinosu la recensământul din 2002
Limba maternă Număr persoane % faţă de total
Română 2598 100.00 %
Structura confesională a populaţiei în comuna Tinosu la recensământul din 2002
Confesiunea/Religia Număr persoane % faţă de total
Ortodoxă 2434 93.69 %
Romano-catolică 3 0.12 %
Penticostală 1 0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea 21 0.81 %
Unitariană 1 0.04 %
Creştină după Evanghelie 90 3.46 %
Creştină de rit vechi 9 0.35 %
Evanghelică 23 0.89 %
Altă religie 9 0.35 %
Fără religie 6 0.23 %
Atei 1 0.04 %
Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,
Achizitii Publice si Stare civila: Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199
Contabilitate Tel: 0244.482.702 int. 13,
Registrul Agricol si Asistenta Sociala Tel: 0244.482.702 int. 15,
Taxe si Impozite Tel: 0244.482.702 int. 16,
Casierie Tel: 0244.482.702 int. 14,
Urbanism si Cadastru Tel: 0244.482.702 int. 12,

Prelucrarea datelor cu caracter personal