Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Buget
+ ANUL 2024

+ ANUL 2023
+ ANUL 2022
+ ANUL 2021
+ ANUL 2020
+ ANUL 2019
+ ANUL 2018
+ ANUL 2017

1. Proiect de buget pentru anul 2017 si estimari pentru anii 2018 - 2020, conform Deciziei Directorului General al Directiei Generale Regionale Finante Publice Ploiesti nr. 421 / 03.02.2017

2Hotararea nr. 2 din 05-01-2017 ( Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2016)

3. Hotararea nr. 15 din data de 29.03.2017 (Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 2/ 05.01.2017 privind utilizarea excedentului bugetar din anul 2016)

4. Hotararea nr. 16 din data de 29.03.2017 (Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2020)

5BUGET APROBAT prin Hotararea nr. 16 / 29.03.2017 (Anul 2017 si estimari 2018 - 2020)

6. Rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 ( Hotararea nr. 26 din data de 25.05.2017)

 

7. BUGET RECTIFICAT prin Hotararea nr. 28 / 26.07.2017 (Anul 2017 si estimari 2018-2020)

8. Hotararea nr. 28 din data de 26.07.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020

9. BUGET RECTIFICAT prin Hotararea nr. 32 din data de 31.08.2017 (Anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020)

10. BUGET RECTIFICAT pin Hotararea nr. 34 din data de 28.09.2017 (Anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020)

11. Dosarul de buget local aprobat de Consiliul Local prin Hotararea nr. 43/26.10.2017

12. Dosarul de buget local, aprobat de Consiliul Local prin Hotararea nr. 47/24.11.2017

13. Elaborare proiect buget an 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

14. Dosarul de buget local , aprobat de Consiliul Local prin Hotararea nr. 50/19.12.2017

 

+ANUL 2016
 

 

+ANUL 2015

 

 

+ANUL 2014

 

1. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuielii pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017.

2. Bugetul local detaliat pe capitole si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017.

3. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017.

4. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017.

5. Bugetul centralizat al creditelor externe si interne pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017.

6. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2017.

7. Detalierea cheltuielilor - cheltuielii pe sectiuni de functionare.

8. Detalierea cheltuielilor - autoritati publice.

9. Detalierea cheltuielilor - autoritati publice , actiunii externe.

10. Detalierea cheltuielilor - alte servicii publice generale.

11. Detalierea cheltuielilor - tranzactii privind datoria publica si imprumuturi.

12. Detalierea cheltuielilor - ordine publica si siguranta nationala.

13. Detalierea cheltuielilor.

14. Sinteza finantarii programelor.

15. Fisa programului.

16. Programul de investitii publice pe grupe de investii si surse de finantare.

 BUGET RECTIFICAT LA DATA DE 18-03-2014

17. Catre Consiliul Judetean Prahova

18. Catre D.G.R.F.P. Ploiesti

19. Hotarare nr.15 din 18-03-2014(privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2014)

20. Referat nr.860 din 10-03-2014

21. Aviz asupra proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2014

22. Nivel maxim de cheltuieli personal pe capitole de cheltuieli si unitati subordonate an 2014

23. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

24. Anexa la HCL nr.15/18-03-2014 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

25. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

26. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

27. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

28. Bugetul centralizat al creditelor externe si interne pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

29. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

30. Detalierea cheltuielilor - capitolul 4902 Cheltuielile sectiunii de functionare

31. Detalierea cheltuielilor - capitolul 5102 Autoritati Publice

31. Detalierea cheltuielilor - capitolul 5102 Autoritali Publice si actiuni externe

32. Detalierea cheltuielilor - capitolul 5402 Alte servicii publice generale

33. Detalierea cheltuielilor - capitolul 5502 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

34. Detalierea cheltuielilor - capitolul 6102 Ordine publica si siguranta nationala

35. Detalierea cheltuielilor - capitolul 6502 Invatamant

36. Detalierea cheltuielilor - capitolul 6702 Cultura, recreere si religie

37. Detalierea cheltuielilor - capitolul 6802 Asigurari si asistenta sociala

38. Detalierea cheltuielilor - capitolul 7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

39. Detalierea cheltuielilor - capitolul 8402 Transporturi 

40. Sinteza finantarii programelor - formular 12

41. Fisa programului - formular 13

42. Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - formular 14

43. Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii - formular 15

44. Centralizatorul detalierilor nr.951/17-03-2014

45. Ministerul Finantelor Publice 

46. Raport cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

47. Decizia nr.455 din 04-03-2014

48. Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 cf. decizia directorului general al D.G.R.F.P. Ploiesti nr.501/12-03-2014

49.  Dare de seama din data de 16-04-2014 (documentul include:  Bilantul la data de 31-03-2014 ,  Contul de rezultat patrimoniala data de 31-03-2014, Situatia fluxurilor de Trezorerie cod 03 si 04, Contul de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care include politici contabile si note explicative, Balanta de verificare sintetica (cu 5 egalitatii) la 31-03-2014 ).

- Adresa catre DGRFPP  nr. 1503 /16.04.2014

Bilantul la data de 31-03-2014

Contul de rezultat patrimoniala data de 31-03-2014

Situatia fluxurilor de Trezorerie cod 03 si 04

- Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 31.03.2014

- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din Fen postaderare

- Veniturile, cheltuielile si excente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

- Situatia platilor efectuate la titlul 56 - proiecte cu finantare din fonduri externene rambursabile (FEN) postaderare

- Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective Anexa 29

- Plati restante la data de 31.03.2014 

- Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ teritoriale la operatorii economici

- Anexa 33 ,  40b, 12 , 13

- Contul de executie la data de 31.03.2014

- Balanta sintetica la 31.03.2014

- Note explicative

- Politici contabile

 

BUGET RECTIFICAT LA DATA DE 15.05.2014

1. Adresa catre DGRFP Ploiesti nr. 1921 / 16.05.2014

2. Hotararea nr. 25 din data de 15-05-2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2014. 

3. Raport cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 -2017.

4. Raport de specialitate privind suplimentarea bugetului pe anul 2014.

5. Referat  al Primariei Tinosu din data 05.05.2014 cu numar de inregistrare 1712.

6. Dosar nr. 20025/281/2012.

7. Aviz asupra proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2014.

8. Nivel maxim cheltuieli personal pe capitole de chelltuieli si unitati subordonate an 2014.

9. Bugetul general al Unitatii Administrativ - Teritoriale pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 -2017.

10. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 -2017.

11. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 -2017.

12. Bugetul local detaliat pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 - 2015. 

13. Bugetul institutilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 -2017.

14. Bugetul centralizat al creditelor externe si interne pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015 -2017.

15. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015- 2017.

16. Detalierea cheltuielilor - capitolul 4902.

17. Detalierea cheltuielilor - capitolul 5102.

18. Detalierea cheltuielilor  - capitolul 5102 - Autoritati publice si actiuni externe.

19. Detalierea cheltuielilor - capitolul 5402.

20. Detalierea cheltuielilor - capitolul 5502.

21. Detalierea cheltuielilor - capitolul 6102.

22. Detalierea cheltuielilor - capitolul 6102 - Subcapitolul 03.

23. Detalierea cheltuielilor - capitolul 6102 - Subcapitolul 05.

24. Detalierea cheltuielilor - capitolul 6502 pana la capitolul 8402.

25. Sinteza finantarii programelor.

26. Fisa programului - Actualizare PUG Comuna Tinosu - Avize , Monitorizare Camere Video Com. Tinosu, Modernizare drumuri comunale, Documentatie Drumuri comunale Com. Tinosu .

27. Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare.

28. Fisa obiectivului/proiectului/categorie de investitii - Actualizare plan urbanistic general + avize.

29. Fisa obiectivului/proiectului/categorie de investitii - Monitorizare camere video.

30. Fisa obiectivului/proiectului/categorie de investitii - Modernizare drumuri comunale.

31. Fisa obiectivului/proiectului/categorie de investitii - Documentatie proiectare modernizare drumuri comunale.

SITUATII FINANCIARE LA DATA DE 30.06.2014

1) Adresa catre D.G.R.F.P Ploiesti nr. 2611/ 21.07.2014.

2) Bilant la data de 30.06.2014.

3) Contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2014.

4) Situatia fluxurilor catre trezorerie la data de 30.06.2014.

5) Situatia platilor efectuate.

6) Plati restante la data de 30.06.2014.

7) Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2014.

8) Situatia activelor si datoriilor din administratia locala la data 30.06.2014.

9) Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 30.06.2014.

10) Veniturile, cheltuielile si excente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale.

11) Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 30.06.2014.

12) Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici.

13) Contul de executie la data de 30.06.2014.

14) Balanta sintetica a Comunei Tinosu la data de 30.06.2014.

15) Note explicative.

 BUGET RECTIFICAT LA DATA DE 17-09-2014

 PROIECT DE BUGET 2015 , ESTIMARI 2016 - 2018

 

+ANUL 2013

 

Bugetul general 26-03-2013

1) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 870 din 27-03-2013

2) Formular 11. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 -2016

3) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

4) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

5) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

6) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cheltuielile sectiunii de functionare - Centralizator

7) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice (Centralizator, Autoritati executive si legislative)

8) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale (Centralizator, Alte servicii publice generale)

9) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala (Centralizator, Ordine publica, Protectie civila si protectia contra incendiilor)

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale)

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Ajutoare pentru locuinte)

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Iluminat public si electrificari rurale)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi (Centralizator, Transport rutier)

16) Formular 12. Sinteza finantarii programelor

17) Formular 13. Fisa programului

18) Formular 14. Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

19) Formular 15. Fisa obiectivului, proiectului, categoriei de investitii

Bugetul rectificat la data de 19-08-2013

1) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 2537 din data de 19-08-2013

2) Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

3) Situatie privind cheltuielile de personal pe capitole de cheltuieli si tipuri de bugete pentru anul 2013

4) Bugetul general al unitatii Administrativ-Teritoriale pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

5) Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole  pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016

6) Bugetul local detaliat la veniturile pe capitole si subcapitole pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016

7) Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

8) Detalierea cheltuielilor

9) Fisa cu indicatori pentru  bugetul local din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 cf. decizia directorului executiv al D.G.F.P. Prahova Nr. 376 / 29-07-2013 pentru Primaria Tinosu

10) Decizia nr. 376

11) Referat privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013 din 27-08-2013

Bugetul rectificat la data de 28-08-2013

1) Adresa catre Consiliul Judetean Prahova, Nr.2636 din 28-08-2013

2) Adresa catre Directia Generala a Finantelor Publice, Prahova, Nr.2636 din 28-08-2013

3) Situatie privind cheltuielile de personal pe capitole de cheltuieli si tipuri de bugete pentru anul 2013

4) Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 CF. decizia Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova, nr.376 din 29-07-2013

5) Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

6) Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

7) Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

8) Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

9) Detalierea cheltuielilor

10) Raport cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013 nr.2618 din 27-08-2013

Consiliul Judetean Prahova

1) Catre Primaria Comunei Tinosu

2) Hotarare privind asocierea Judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul Judetului Prahova pe anul 2013 in vederea realizarii unor obiective de interes public, nr.147 din 20-08-2013 

3) Anexa nr.1 la Hotararea nr.147 din 20-08-2013

4) Anexa nr.2 la Hotararea nr.147 din 20-08-2013

OCTOMBRIE 2013

1) Situatia Angajamentelor Legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de Octombrie 2013

2) Lista Obiectivelor de investitii pe anul 2013 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

3) Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii", defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2013 repartizate din Bugetul local

4) Situatia Angajamentelor Legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de Octombrie 2013

5) Situatia Angajamentelor Legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de August 2013

6) Adresa catre Directia Generala a Finantelor Publice Prahova

7) Bugetul General al Unitatii Administrativ - Teritoriale pe anul 2013 si Estimari pentru anii 2014 - 2016 

8) Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli si Subcapitole pe anul 2013 si Estimari pentru anii 2014 - 2016

9) Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole pe anul 2013 si Estimari pentru anii 2014 - 2016

10) Detalierea cheltuielilor

11) Sinteza Finantarii Programelor

12) Fisa Programului

13) Programul de Investitii Publice pe Grupe de Investitii si Surse de Finantare 

14) Fisa Obiectivului / Proiectului / Categoriei de Investitii

15) Referat Nr. 3078 din 04-10-2013

16) Aviz asupra proiectului de hotarare  privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013

17) Raport cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013

Buget revizuit pe octombrie 2013

1) Adresa catre Directia Generala a Finantelor Publice Prahova din data de 22-10-2013.

2) Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014 si estimarii pentru anii 2015 -2017

3) Formulare de fundamentare a finantarii programelor (Anexa B).

4) Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare (Anexele C, D si E).

Buget rectificat la data de 20 noiembrie 2013

1) Catre Directia Generala a Finantelor Publice Prahova

2) Situatie privind cheltuielile de personal pe capitole de cheltuieli si tipuri de bugete pentru anul 2013

3) Bugetul General al Unitatii Administrativ Teritoriale pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

4) Bugetul Local detaliat la venituri si cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

5) Detalierea cheltuielilor

6) Sinteza Finantarii programelor

7) Fisa Programului 

8) Programul de Investitii Publice pe grupe de investitii si surse de finantare

9) Fisa obiectivului / Proiectului / Categoriei de investitii

10) Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 cf. decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti Nr. 4983 / 16.10.2013 pentru Primaria Tinosu

BUGET RECTIFICAT LA DATA DE 05-12-2013

1) Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuielii pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de 9 decembrie 2013.

2) Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local.

3) Adresa catre DGRFPP din data de 6 decembrie 2013.

4) Situatie privind cheltuielile de personal pe capitole de cheltuieli si tipuri de bugete pentru anul 2013.

5) Bugetul local si general revizuit la data de 05-12-2013 (documentul include toate informatiile necesare).

6) Adresa numarul 3909 catre DGRFPP din data de 2 decembrie 2013.

7)  Adresa numarul 3910 catre DGRFPP din data de 2 decembrie 2013.

BUGETUL REVIZUIT LA DATA DE 17-12-2013

1) Adresa DGFPP nr. 4172 din data de 19-12-2013.

2) Hotararea nr. 52 din data de 17-12-2013 (Privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013).

3) Bugetul revizuit la data de 17-12-2013 (document condensat care cuprinde toate informatiile).

BUGETUL REVIZUIT LA DATA DE 23-12-2013

1) Adresa catre DGFPP nr. 4197 din data de 23-12-2013.

2) Hotararea nr. 54 din data de 23-12-2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2013.

3) Situatie privind cheltuielile de personal pe capitole de cheltuieli si tipuri de bugete pentru anul 2013.

4) Bugetul revizuit la data de 23-12-2013 (document condensat care cuprinde toate informatiile).

 

 

 

+ANUL 2012

 

1. Lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

2. Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012

3. Acte fundamentale buget

4. Nivelul maxim cheltuiel personal

5. Formular 11. Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2012

6. Formular 11.01 Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

7. Formular 11.01 Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

8. Formular 11.01 Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

9. Detalierea cheltuielilor - Cheltuielile sectiunii de functionare - Centralizator

10. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice - Centralizator

11. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe - Autoritati executive si legislative

12. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale - (Centralizator, Alte servicii publice generale)

13. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

14. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - (Centralizator, Ordine publica, Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale)

15. Detalierea cheltuielilor - Invatamant - (Centralizator, Invatamant prescolar, Invatamant primar)

16. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie - (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Servicii religioase)

17. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala - (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Ajutoare pentru locuinte)

18. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltarea publica - (Centralizator, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale)

19. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - (Centralizator, Transport rutier)

20. Formular 12. Sinteza finantarii programelor

21. Formular 13. Fisa programului

22. Formular 14. Programul de investitii publice pe grupe de investii si surse de finantare

23. Formular 15. Fisa obiectivului-proiectului-categoriei de investii

 

Buget rectificar 19-03-2012

1. Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 757 din 20-03-2012.PDF

2. Formular 11. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2012

3. Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

4. Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe nul 2012

5. Formular 11/01. Bugetul local detaliat la chetuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

6. Detalierea cheltuielilor - Cheltuielile sectiunii de functionare - Centralizator

7. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice - Centralizator

8. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice si actiuni externe - Autoritati executive si legislative

9. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale - (Centralizator, Alte servicii publice generale)

10. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

11. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - (Centralizator, Ordine publica, Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale)

12. Detalierea cheltuielilor - Invatamant - (Centralizator, Invatamant prescolar, Invatamant primar)

13. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie - (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Servicii religioase)

14. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala - (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Ajutoare pentru locuinte)

15. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltarea publica - (Centralizator, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale)

16. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - (Centralizator, Transport rutier)

 

Buget rectificar 06-06-2012

1. Lista obiectivelor de investitii pe anul 2012 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

2. Formular 11. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2012

3. Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

4. Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

5. Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

6. Detalierea cheltuielilor - Cheltuielile sectiunii de functionare - Centralizator

7. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice (Centralizator, Autoritati executive si legislative)

8. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale (Centralizator, Alte servicii publice generale)

9. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

10. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala (Centralizator, Ordine publica, Protectie civila si protectia contra incendiilor)

11. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Servicii religioase)

13. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Ajutoare pentru locuinte)

14. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale)

15. Detalierea cheltuielilor - Transporturi (Centralizator, Transport rutier)

16. Formular 12. Sinteza finantarii programelor

17. Formular 13. Fisa programului

18. Formular 14. Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

19. Formular 15. Fisa obiectivului, proiectului, categoriei de investitii

20. Raport cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012 la data de 06-06-2012

 

1) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr 1849 din 09.07.2012

2) Dispozitia nr. 97 din 09-07-2012

3) Raportul nr. 1838 din 06-07-2012

4) Formular 11. Bugetul general al unitatii administrativ - teritoriale pe anii: 2013, 2014, 2015, 2016

5) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2013 si estimari pe anii 2014-2016

6) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014-2016

7) Formular 11/03. Bugetul creditelor externe si interne, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016

8) Formular 11/04. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016

9) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016

10) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016 - Autoritati publice (Centralizator, Autoritati executive si legislative)

11) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016 - Alte servicii publice generale (Centralizator, Alte servicii publice generale)

12) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016 -Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

13) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016 - Ordine publica si siguranta nationala (Centralizator, Ordine publica, Protectie civila si protectia contra incentiilor, Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale)

14) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016 - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

15) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016 -Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Servicii religioase)

16) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016 -Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Ajutoare pentru locuinte, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale)

17) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale)

18) Formular 11/05. Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pe anii 2014 - 2016 -Transporturi (Centralizator, Transport rutier)

19) Formular 12. Sinteza finantarii programelor

20) Formular 13. Fisa programului (Extindere sediu primarie)

21) Formular 13. Fisa programului (Reabilitare cladire)

22) Formular 14. Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

23) Formular 15. Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii (Extindere sediu primarie)

24) Formular 15. Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii (Reabilitare cladire fost. birouri Primarie)

25) Formular 20. Fundamentarea cheltuielilor pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe anii 2011-2013

26) Formular 21. Fundamentarea cheltuielilor pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului pe anii 2011-2013

27) Formular 22. Fundamentarea cheltuielilor pentru hrana in unitatile de invatamant special pe anii 2012-2013

28) Formular 24. Fundamentarea cheltuielilor pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuintei pe anul 2013

29) Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016

30) Situatie privind gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2011

 

Buget rectificar 30-07-2012

1) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr 2153 din 31-07-2012

2) Formular 11. Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2012

3) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

4) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

5) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

6) Formular 11/02. Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012

7) Formular 11/03. Bugetul centralizat al creditelor externe si interne pe anul 2012

8) Formular 11/04. Bugetul fondurilor externe nerembursabile pe anul 2012

9) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Total cheltuieli (Centralizator)

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice (Centralizator, Autoritati executive si legislative)

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale (Centralizator, Alte servicii publice generale)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumutui (Centralizator)

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala (Centralizator, Ordine publica, Protectie civila si protectia contra incendiilor)

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator,  invatamant prescolar si primar)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Servicii religioase)

16) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Ajutoare pentru locuinte)

17) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale)

18) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi (Centralizator, Transport rutier)

19) Nivel maxim cheltuieli personal necesar unitatilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012

20) Raport cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012 la data de 30-07-2012

21) Formular 11/01: Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2013 si estimati pe anii 2014-2016

 

Buget rectificar 27-09-2012

1) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 2603 din 27-09-2012

2) Formular 11. Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2012

3) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

4) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

5) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

6) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cheltuielile sectiunii de functionare - Centralizator

7) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice (Centralizator, Autoritati executive si legislative)

8) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale (Centralizator, Alte servicii publice generale)

9) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala (Centralizator, Ordine publica, Protectie civila si protectia contra incendiilor)

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Servicii religioare)

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Ajutoare pentru locuinte)

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi (Centralizator, Transport rutier)

16) Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012

17) Decizia nr. 652

18) Hotararea nr. 143 din 10-09-2012 (Hotarare privind asocierea judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2012 in vederea realizarii unor obiective de interes public)

19) Decizia nr. 637

20) Nivel minim cheltuieli pesonal

21) Raport cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012 la data de 27-09-2012

22) Raport cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2012 la data de 27-09-2012

 

23) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

24) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

25) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012

 

Buget rectificat 28-12-2012

1) Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 3526 din 28-12-2012

2) Formular 11. Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2012

3) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole,titluri,articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

4) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

5) Formular 11/01. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole,subcapitole si paragrafe pe anul 2012

6) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cheltuielile sectiunii de functionare - Centralizator

7) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Autoritati publice (Centralizator, Autoritati executive si legislative)

8) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale - Alte servicii publice generale

9) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Centralizator

10) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala (Centralizator, Ordine publica, Protectie civila si protectia contra incendiilor(protectie civila nonmilitara))

11) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Invatamant (Centralizator, Invatamant prescolar si primar)

12) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Cultura, recreere si religie (Centralizator, Servicii culturale, Servicii recreative si sportive, Servicii religioare)

13) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala (Centralizator, Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, Ajutoare pentru locuinte)

14) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Centralizator, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public si electrificari rurale)

15) Formular 11/05. Detalierea cheltuielilor - Transporturi - Centralizator

 

 

+ANUL 2011

 

1. Formular 10.01 Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2011

2. Formular 10.01 Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2011

3. Formular 10.01 Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2011

4. Lista obiectivelor de investitii pe anul 2011 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

5. Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr 2119 din 20.09.2011

6. Formular 10 Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2011

7. Formular 10.01 Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2011

8. Formular 10.01 Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2011

9. Formular 10.01 Bugetul local detaliat pe venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2011

10. Formular 10.02 Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

11. Formular 10.02 Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-cheltuieli pe anul 2011

12. Formular 10.02 Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-venituri pe anul 2011

13. Formular 11.05 Detalierea cheltuielilor

14. Formular 12 Sinteza finantarii programelor

15. Formular 13. Fisa programului

16. Formular 14 Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare

17. Formular 15. Fisa obiectivului-proiectului-categoriei de investii

18. Formular 20 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza in invatamantul preuniversitar de stat pe anii 2010-2011 actualizare la data de 11.02.2011

19. Formular 20 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2011

20. Lista obiectivelor de investitii pe anul 2011 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local

21. Situatie privind cheltuielile de personal pe capitole de cheltuieli si tipuri de bugete pentru anul 2011

22. Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr 2345 din 11.10.2011

23. Balanta de verificare Septembrie 2011

24. Bilant la data de 30.09.2011

25. Contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2011

26. Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data de 30.09.2011

27. Anexa 7. Contul de executie al institutiilor publice - cheltuieli

28. Anexa 8 Situatia actiunilor sau partilor sociale detinute direct sau indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

29. Anexa 12 Contul de executie bugetul local - venituri la data de 30.09.2011

30. Anexa 13 Contul de executie bugetul local - Cheltuieli la data de 30.09.2011

31. Anexa 19 Contul de executie buget de venituri proprii + subventii - venituri la data de 30.09.2011

32. Anexa 20 Contul de executie buget de venituri proprii + subventii - cheltuieli la data de 30.09.2011

33. Anexa 22 Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale

34. Anexa 30 Plati restante la data de 30.09.2011

35. Anexa 33 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 30.09.2011

36. Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor din administratia locala la data de 30.09.2011

37. Anexa nr 19 Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local

38. Note explicative

39. Politici contabile

40. Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2011

41. Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr 2305 din 10.10.2011 

42. Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr 2322 din 07.10.2011

43. Anexa B Formular 12 si 13

44. Anexa B Formular 14

45. Anexa B Formular 14 cont

46. Anexa B Formular 15

47. Anexa c Formular 16 si 17

48. Anexa D Formular 18 si 19

49. Anexa E Formular 20, 20.01, 21, 21.01, 22, 23, 24 si 24.01

50. Decizia nr 1477

51. Formular 11.01 Bugetul local detaliat pe anul 2012 si estimari pe anii 2013 - 2015 - sectiunea de functionare

52. Formular 11.01 Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pe anii 2013 - 2015

53. Formular 11.01 Bugetul local detaliat pe anul 2012 si estimari pe anii 2013 - 2015 - sectiunea de dezvoltare

54. Formular 11.02 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, pe anul 2012 si estimari pe anii 2013 - 2015

55. Formular 11.02 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, pe anul 2012 si estimari pe anii 2013 - 2015 - sectiunea de dezvoltare

56. Formular 11.02 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, pe anul 2012 si estimari pe anii 2013 - 2015 - sectiunea de functionare

57. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 4902 Total cheltuieli

58. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 4910

59. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 5102 Autoritati publice

60. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 5102 Autoritati publice si actiuni externe

61. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 5502 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

62. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 6102 Ordine publica si suguranta nationala

63. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 6502 Invatamant

64. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 6510 Invatamant

65. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 6702 Cultura, recreere si religie

66. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 6802 Asigurari si asistenta sociala

67. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

68. Formular 11.05 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012 si estimari pe anul 2013-2015 Capitolul 8402 Transporturi

69. Formular 11.05 Capitolul 5602 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

70. Limite pentru sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2012 si estimari pentru anii 2013-2015

71. Situatie privind gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2010

72. Adresa catre D.G.F.P. Prahova nr. 2500 din 28.10.2011

73. Situatie privind cheltuielile de personal pe capitole de cheltuieli si tipuri de bugete pentru anul 2011

74. Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2011 - Formular 11

75. Bugetul local detaliat - Formular 11.01

 

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,
Achizitii Publice si Stare civila: Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199
Contabilitate Tel: 0244.482.702 int. 13,
Registrul Agricol si Asistenta Sociala Tel: 0244.482.702 int. 15,
Taxe si Impozite Tel: 0244.482.702 int. 16,
Casierie Tel: 0244.482.702 int. 14,
Urbanism si Cadastru Tel: 0244.482.702 int. 12,

Prelucrarea datelor cu caracter personal