Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
3. HOTARÂRILE AUTORITATII DELIBERATIVE
+ANUL 2024

28. Hotarare nr. 28 din data de 27.05.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2024 si estimari pentru anii 2025 - 2027

27. Hotarare nr. 27 din data de 27.05.2024 privind modificarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2023, in anul 2024

26. Hotararea nr. 26 din data de 16.05.2024 privind asocierea comunei Tinosu cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivelor de interes public: "Gradinita cu program normal 2 sali de clasa in sat Tinosu, comuna Tinosu" si "Recmpartimentare si extindere la cladire sediu administrativ"

25. Hotarare nr. 25 din data de 25.04.2024 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul Comunei Tinosu, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei

24. Hotarare nr. 24 din data de 25.04.2024 privind aprobarea amplasarii obiectelor pentru statia de tratare a apei cu depasirea imprejmuirii existente a Gospodariei de apa Tinosu, dar cu incadrarea in limitele numarului cadastral NC20117, in vederea realizarii obiectivului de investitie "Extindere fronturi de captare si retehnologizare statii de tratare Sirna, Poienarii Burchii, Tinosu, Fulga, Salciile, Gherghita, Balta Doamnei

23. Hotarare nr. 23 din data de 25.04.2024 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Tinosu si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Tinosu aferent

22. Hotarare nr. 22 din data de 25.04.2024 privind prelungirea unor contracte de inchiriere a suprafetelor de pajisti, incheiate intre Comuna Tinosu si persoane fizice din Comuna Tinosu, prin act aditional

21. Hotarare nr. 21 din data de 25.04.2024 privind indexarea impozitelor si taxele locale pentru anul 2025, cu rata inflatiei de 10.4%

20. Hotarare nr. 20 din data de 18.03.2024 privind implementarea proiectului "Dotare cu mobilier sediu Primarie"

19. Hotarare nr. 19 din data de 18.03.2024 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu, judetul Prahova, aprobarea organigramei si a statului de functii

18. Hotarare nr. 18 din data de 07.03.2024 privind aprobarea alocarii din bugetul local a unei sume ce reprezinta cadouri oferite angajatilor cu ocazia de 8 Martie, sarbatorilor legale de Paste si sarbatorilor legale de Craciun, in anul 2024

17. Hotarare nr. 17 din data de 07.03.2024 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

16. Hotarare nr. 16 din data de 07.03.2024 privind aprobarea initierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Tinosu si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

15. Hotarare nr. 15 din data de 07.03.2024 privind aprobarea Listeti cu situatiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local, in baza Legii 196/2016

14. Hotarare nr. 14 din data de 12.02.2024 privind modificarea Cap. I, Art. 1 - Partile contractante din contractul de inchiriere nr. 1812/11.05.2007, incheiat cu S.C. DEMIFARM S.R.L.

13. Hotarare nr. 13 din data de 12.02.2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2024 si a estimarilor pentru anii 2025-2027

12. Hotarare nr. 12 din data de 12.02.2024 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 2/08.01.2024 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2023, in anul 2024

11. Hotarare nr. 11 din data de 29.01.2024 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul Comunei Tinosu, sa voteze in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor - Prahova"

10. Hotarare nr. 10 din data de 29.01.2024 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si a devizului rest de executat pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova", conform prevederilor O.G. nr. 47/2022

9. Hotarare nr. 9 din data de 29.01.2024 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei TInosu

8. Hotarare nr. 8 din data de 29.01.2024 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

7. Hotarare nr. 7 din data de 29.01.2024 privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

6. Hotarare nr. 6 din data de 29.01.2024 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2024

5. Hotarare nr. 5 din data de 08.01.2024 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Rau Gheorghe a carui locuinta a fost distrusa partial in urma unui incendiu

4. Hotarare nr. 4 din data de 08.01.2024 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dumitru Steliana la implinirea varstei de 100 de ani

3. Hotarare nr. 3 din data de 08.01.2024 privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2024 - 2025

2. Hotarare nr. 2 din data de 08.01.2024 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2023, in anul 2024

1. Hotarare nr. 1 din data de 08.01.2024 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finalul anului 2023, din excedentul bugetar al anilor precedenti.

+ANUL 2023

54. Hotarare nr 54 din data de 14.12.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024 - 2026

53. Hotarare nr. 53 din data de 14.12.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

52. Hotarare nr. 52 din data de 05.12.2023 aprobarea indreptarii erorii materiale strecurata in titlul si in cuprinsul H.C.L. Nr.48 din data de 23.11.2023

51. Hotarare nr. 51 din data de 05.12.2023 privind aprobarea indreptarii erorii materiale strecurata in titlul si in cuprinsul H.C.L. Nr.47 din data de 23.11.2023

50. Hotarare nr. 50 din data de 05.12.2023 privind aprobarea depunerii proiectului "Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.D. - R.E.S. 2"

49. Hotarare nr. 49 din data de 24.11.2023 privind participarea UAT TINOSU la proiectul "Comunitatea - Inovarea - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.D. - R.E.S. 2"

48. Hotarare nr. 48 din data de 23.11.2023 privind aprobarea participarii la "Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice" [Scoala Primara sat Predesti]

47. Hotarare nr. 47 din data de 23.11.2023 privind aprobarea participarii la "Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice" [Scoala Gimnaziala comuna Tinosu]

46. Hotarare nr. 46 din data de 23.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu, judetul Prahova, incepand cu 1 ianuarie 2024

45. Hotarare nr. 45 din data de 23.11.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2023 - 2026

44. Hotarare nr. 44 din data de 23.11.2023 privind modificarea HCL nr. 30/17.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinosu

43. Hotarare nr. 43 din data de 23.11.2023 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1014/14.05.2004, incheiat cu S.C. Mabirus Construct S.R.L.

42. Hotarare nr. 42 din data de 24.10.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Uta Florin-Viorel in vederea sprijinirii cu cheltuielile privind inmormantarea fratelui sau, defunctul Uta Georgel

41. Hotarare nr. 41 din data de 24.10.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulai-Gabriel, reprezentantul Comunei Tinosu, sa voteze "Rezilierea/ nerezilierea contractului de delegare nr. 1792/13023 din 13.09.2016"

40. Hotarare nr. 40 din data de 24.10.2023 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Constantin Nicusor-Ionut si vacantarea locului de consilier local ocupat de dansul in cadrul Consiliului Local al comunei Tinosu, judetul Prahova

39. Hotarare nr. 39 din data de 24.10.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tinosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tinosu

38. Hotarare nr. 38 din data de 24.10.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2023-2026

37. Hotarare nr. 37 din data de 24.10.2023 pentru modificarea Hotararii Local Tinosu Nr. 23/24.05.2023

36. Hotarare nr. 36 din data de 07.09.2023 privind aprobarea solicitarii de preluare temporara din administrarea Consiliului Judetean Prahova in administrarea Consiliului local al comunei Tinosu a tronsonului de drum judetean cuprins intre bornele kilometrice DJ 130A de la km 5+040 m pana la km 5+300 m din satul Tinosu in vederea realizarii investitiei "Extindere retea de apa si canalizare in comuna Tinosu", cu finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

35. Hotarare nr. 35 din data de 05.09.2023 privind aprobarea solicitarii asigurarii unui microbuz prin Proiectul "Scoli Accesibile cu hibrid - SAH" finantat de Administratia Fondului pentru Mediu in cadrul Programului privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea cantitatii de emisii de gaze cu efect de sera, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai putin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride si alimentate cu gaz natural comprimat

34. Hotarare nr. 34 din data de 31.08.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul Comunei Tinosu, sa voteze "Rezilierea contractului de delegare nr. 1792/13023 din 13.09.2016"

33. Hotarare nr. 33 din data de 31.08.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021 precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

32. Hotarare nr. 32 din data de 13.07.2023 privind completarea HCL nr.22/15.05.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de apa si canalizare in comuna Tinosu", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

31. Hotarare nr. 31 din data de 13.07.2023 privind modificarea HCL nr. 26 din data de 19.05.2023 privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Tinosu" in cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/ alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

30. Hotarare nr. 30 din data de 13.07.2023 privind aprobarea cumpararii unui imobil compus din teren si cladire pentru utilitate publica

29. Hotarare nr. 29 din data de 13.07.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul Comunei Tinosu, sa voteze si sa semneze Statutul actualizat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

28. Hotarare nr. 28 din data de 13.07.2023 privind acceptarea unei succesiuni vacante si desemnarea unei persoane care sa reprezinte unitatea administrativ-teritoriala in procedura succesorala deschisa dupa defunctul Marin Ion

27. Hotarare nr. 27 din data de 13.07.2023 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Tinosu Judetul Prahova

26. Hotarare nr. 26 din data de 13.07.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei

25. Hotarare nr. 25 din data de 13.07.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara" Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova, ca membru al Asociatiei

24. Hotarare nr. 24 din data de 24.05.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

23. Hotarare nr. 23 din data de 24.05.2023 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Tinosu Nr. 1/31.01.2023 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022, in anul 2023

22. Hotarare nr. 22 din data de 15.05.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de apa si canalizare in comuna Tinosu", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

21. Hotarare nr. 21 din data de 15.05.2023 privind aderarea si includerea comunei Tinosu la noul Parteneriat, respectiv Parteneriatul GAL Cricov-Provita-Prahova constituit prin Asociatia GAL Cricov-Provita-Prahova pentru accesarea masurii LEADER, sub-masurii 19.1- "Sprijin pregatitor", inclusiv pentru elaborarea, depunerea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023-2027

20. Hotarare nr. 20 din data de 15.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Extindere si recompartimentare sediu Primarie"

19. Hotarare nr. 19 din data de 15.05.2023 privind implementarea proiectului de investitie "Construire loc de joaca, sat Pisculesti, comuna Tinosu, judet Prahova"

18. Hotarare nr. 18 din data de 27.04.2023 privind stabilirea salariilor de baza lunara pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

17. Hotarare nr. 17 din data de 27.04.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota primirea comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, ca membru al Asociatiei

16. Hotarare nr. 16 din data de 27.04.2023 privind suplimentarea numarului de posturi pentru asistentii personali al persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023

15. Hotarare nr. 15 din data de 27.04.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflatiei de 13,8%

14. Hotarare nr. 14 din data de 15.03.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

13. Hotarare nr. 13 din data de 15.03.2023 privind aprobarea alocarii din bugetul local a unei sume ce reprezinta cadouri oferite angajatilor cu ocazia zilei de 8 Martie, sarbatorilor legale de Paste si sarbatorilor legale de Paste si sarbatorilor legale de Craciun

12. Hotarare nr. 12 din data de 15.03.2023 privind acordarea unei facilitati personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

11. Hotarare nr. 11 din data de 15.03.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Comuna Tinosu, prin Consiliul Local al comunei Tinosu si Fundatia Comunitara Prahova, in vederea realizarii unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, respectiv amenajarea unui teren multisport pe raza administrativ - teritoriala a Comunei Tinosu, prin sponsorizarea companiei OMV Petrom

10. Hotarare nr. 10 din data de 27.02.2023 privind aprobarea depunerii proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatii de invatamant preuniversitar la nivelul comunei Tinosu, judet Prahova - Scoala Gimnaziala Comuna Tinosu" in cadrul apelului de proiecte PNRR-Pilonul VI, Reforma 5-Investitia 9 si Reforma 6-Investitia 11

9. Hotarare nr. 9 din data de 27.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

8. Hotarare nr. 8 din data de 27.02.2023 privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2023-2024

7. Hotarare nr. 7 din data de 27.02.2023 privind incetarea dreptului de administrare al Consiliului Judetean Prahova asupra terenului in suprafata de 12.000 mp, avand numar cadastral 20316, T32, P Cc 204, 205, 206 si preluarea in administrare a acestuia de catre Comuna Tinosu

6. Hotarare nr. 6 din data de 31.01.2023 privind aprobarea compensarii sumei in cuantum de 56.333.75 lei cu redeventa anuala a S.C. Aliforno Store Food S.R.L., in baza documentelor justificative (situatii de lucrari, facturi, bonuri, ordine de plata)

5. Hotarare nr. 5 din data de 31.01.2023 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

4. Hotarare nr. 4 din data de 31.01.2023 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

3. Hotarare nr. 3 din data de 31.01.2023 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2023

2. Hotarare nr. 2 din data de 31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026

1. Hotarare nr. 1 din data de 31.01.2023 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022, in anul 2023

+ANUL 2022

51. Hotarare nr. 51 din data de 22.12.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Armeanu Florica in vederea achizitionarii unui sistem de panouri fotovoltaice care sa-i asigure iluminatul

50. Hotarare nr. 50 din data de 22.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei TInosu pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025

49. Hotarare nr. 49 din data de 14.12.2022 privind participarea la "Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in in localitati, prin instalarea de statii de raincarcare cu putere normala" pentru proiectul "Instalare statii de reincarcare cu putere normala pentru vehiculele electrice si hibride in Comuna Tinosu, judetul Prahova"

48. Hotarare nr. 48 din data de 14.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023 - 2025

47. Hotarare nr. 47 din data de 14.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

46. Hotarare nr. 46 din data de 17.11.2022 privind acordarea unui mandat special, in vederea aprobarii ajustarii tarifelor de prestare a serviciilor de salubritate in zonele 2 - Boldesti Scaieni si 6 - Valea Doftanei, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

45. Hotarare nr. 45 din data de 17.11.2022 privind desemnarea a doi membri ai COnsiliului Local Tinosu pentru a face parte din Comisia de constatare a lucrarilor de reparatii efectuate la imobilul "Conac"

44. Hotarare nr. 44 din data de 17.11.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Magurele, judetul Prahova, ca membru al Asociatiei

43. Hotarare nr. 43 din data de 17.11.2022 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Comuna Tinosu, prin Consiliul Local al comunei Tinosu su Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in vederea colaborarii in cadrul Proiectului "HUD de servicii MMS - SII MMSS"

42. Hotarare nr. 42 din data de 17.11.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025

41. Hotarare nr. 41 din data de 27.10.2022 privind validarea dispozitiei Primarului nr. 113/27.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2022

40. Hotarare nr. 40 din data de 27.10.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota primirea comunei Plopu, judetul Prahova, ca membru al Asociatiei

39. Hotarare nr. 39 din data de 22.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023 - 2025

38. Hotarare nr. 38 din data de 22.09.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Andre Iulia-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota primirea orasului Boldesti-Scaieni, judetul Prahova, cu membru al Asociatiei

37. Hotarare nr. 37 din data de 30.08.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tinosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tinosu

36. Hotarare nr. 36 din data de 30.08.2022 privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3413 mp, situat in Comuna Tinosu, T32 P Cc 204, Cc 205, Cc 206 nr. cadastral 20400- teren apartinand domeniului privat al Comunei Tinosu, in scopul amenajarii unei parcari auto

35. Hotarare nr. 35 din data de 30.08.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

34. Hotarare nr. 34 din data de 30.08.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota primirea comunei Sotrile, judetul Prahova, ca membru al Asociatiei

33. Hotarare nr. 33 din data de 20.07.2022 privind aprobarea sumei din Raportul de evaluare nr. 1758/ 20.06.2022 pentru S.C. Aliforno Store Food S.R.L. din Contractul de concesiune nr. 3525/06.09.2019

32. Hotarare nr. 32 din data de 20.07.2022 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1812/11.05.2022, incheiat cu S.C. DEMIFARM S.R.L.

31. Hotarare nr. 31 din data de 20.07.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025

30. Hotarare nr. 30 din data de 29.06.2022 privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a COnsiliului local al comunei Tinosu"

29. Hotarare nr. 29 din data de 29.06.2022 privind aprobarea participarii alesilor locali din cadrul Primariei comunei Tinosu, judetul Prahova, la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala in anul 2022 si stabilirea modalitatii de decontare a cheltuielilor de deplasare

28. Hotarare nr. 28 din data de 26.05.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Gaina Florin-Bernando in vederea sprijinirii cu cheltuielile privind inmormantare unchiului sau, defunctul Iordache Constantin-Stefan

27. Hotarare nr. 27 din data de 26.05.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025

26. Hotarare nr. 26 din data de 19.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Tinosu "in cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/ local)

25. Hotarare nr. 25 din data de 03.05.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare si a cofinantarii obiectivului de investitie din UAT Tinosu in cadrul "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020"

24. Hotarare nr. 24 din data de 03.05.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei TInosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"..

23. Hotarare nr. 23 din data de 18.04.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota modificarea/actualizarea si revizuirea Statutului si a Actului Constitutiv ale A.D.I " Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova"

22. Hotarare nr. 22 din data de 18.04.2022 privind anularea obligatiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii si scaderea societatilor comerciale radiate din evidenta fiscala

21. Hotarare nr. 21 din data de 18.04.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, cu rata inflatiei de 5.1%

20. Hotarare nr. 20 din data de 18.04.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2027 la nivelul Comunei Tinosu si a Planului privind serviciile sociale pentru anul 2022

19. Hotarare nr. 19 din data de 18.04.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023 - 2025

18. Hotarare nr. 18 din data de 17.03.2022 privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Tinosu, pentru Parohia Maicii Domnului" Pisculesti

17. Hotarare nr. 17 din data de 17.03.2022 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Tinosu a imobilului C1-Spatiu comercial in suprafata de 128 mp

16. Hotarare nr. 16 din data de 07.03.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Gheorghe Florina a carei locuinta a fost distrusa in urma unui incendiu

15. Hotarare nr. 15 din data de 07.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliuliu Local si un membru supleant in Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

14. Hotarare nr. 14 din data de 07.03.2022 privind acordarea unui mandat special domnului ANdrei Iulian-Gabriel, reprezentantul Comunei Tinosu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova" 

13. Hotarare nr. 13 din data de 07.03.2022 privind incetarea Contractului de concesiune nr. 1398/02.10.2001 modificat prin Actul aditional nr. 2125/14.10.2005

12. Hotarare nr. 12 din data de 07.03.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

11. Hotarare nr. 11 din data de 07.03.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025

10. Hotarare nr. 10 din data de 10.02.2022 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare ce vor fi acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Tinosu in anul scolar 2021-2022

9. Hotarare nr. 9 din data de 10.02.2022 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

8. Hotarare nr. 8 din data de 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024

7. Hotarare nr. 7 din data de 10.02.2022 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2021, in anul 2021

6. Hotarare nr. 6 din data de 26.01.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul Comunei Tinosu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

5. Hotarare nr. 5 din data de 26.01.2022 privind organizarea retelei scolare din comuna TInosu pentru anul scolar 2022-2023

4. Hotarare nr. 4 din data de 26.01.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota ajustarea pretului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

3. Hotarare nr. 3 din data de 26.01.2022 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a doua imobile ce apartin domeniului public al comunei Tinosu

2. Hotarare nr. 2 din data de 26.01.2022 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

1. Hotarare nr. 1 din data de 26.01.2022 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2022

+ANUL 2021

51. Hotarare nr. 51 din data de 27.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei TInosu pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024

50. Hotarare nr. 50 din data de 27.12.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.10 din 21.04.2021 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2020, in anul 2021

49. Hotarare nr. 49 din data de 15.12.2021 privind aprobarea modificarilor documentatiei aferente delegarii gestiunii activitatii de administrare de deseuri municipale Boldesti-Scaieni in cadrul SMID Prahova

48. Hotarare nr. 48 din data de 15.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

47. Hotarare nr. 47 din data de 15.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

46. Hotarare nr. 46 din data de 24.11.2021 privind stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinsi in Programul de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populatiei, in situatii deosebite stabilite de lege

45. Hotarare nr. 45 din data de 24.11.2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

44. Hotarare nr. 44 din data de 20.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" si a devizului general estimativ, aferente obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local"

43. Hotarare nr. 43 din data de 20.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local"

41. Hotarare nr. 41 din data de 20.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de apa si canalizare in comuna Tinosu"

40. Hotarare nr. 40 din data de 20.10.2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova", conform O.G. nr. 15/2021

37. Hotarare nr. 37 din data de 04.10.2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabila a comunei Tinosu, judetul Prahova

35. Hotarare nr. 35 din data de 04.10.2021 privind acordarea unui mandat special, domnului Andrei Iulian-Gabriel, primar, reprezentantul Comunei Tinosu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

34. Hotarare nr. 34 din data de 23.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024

33. Hotarare nr. 33 din data de 23.09.2021 privind asigurarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova"

32. Hotarare nr. 32 din data de 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, in satele Tinosu, Pisculesti si Predesti, comuna Tinosu, judetul Prahova"

31. Hotarare nr. 31 din data de 23.09.2021 privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Tinosu, pentru Parohia "Adormirea Maicii Domnului" Pisculesti

30. Hotarare nr. 30 din data de 23.09.2021 privind aprobarea participarii alesilor locali din cadrul Primariei comunei Tinosu, judetul Prahova, la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala in anul 2021 si stabilirea modalitatii de decontare a cheltuielilor de deplasare

29. Hotarare nr. 29 din data de 23.09.2021 privind aprobarea Protocolului pentru predarea terenului catre Ministerul Educatiei Nationale - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare, in vederea realizarii obiectivului "Gradinita cu program normal 2 sali de clasa in sat Tinosu, comuna TInosu"

28. Hotarare nr. 28 din data de 31.08.2021 privind prelungirea termenului prevazut la Capitolul Vii art. 7 alin. (14) lit.a) din Contractul de concesiunea nr. 3525/06.09.2019

27. Hotarare nr. 27 din data de 31.08.2021 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Tinosu a unor imobile si aprobarea demolarii acestora

26. Hotarare nr. 26 din data de 31.08.2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Tinosu

25. Hotarare nr. 25 din data de 12.07.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024

24. Hotarare nr. 24 din data de 12.07.2021 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de alipire a trei imobile ce apartin domeniului public al comunei Tinosu

23. Hotarare nr. 23 din data de 28.06.2021 privind aprobarea "Planului de Dezvoltare Locala si de Urbanism pentru Extinderea Sistemului de Distributie Gaze Naturale in comuna Tinosu, sat Pisculesti, judetul Prahova" pentru perioada 2021-2025

22. Hotarare nr. 22 din data de 10.06.2021 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Tinosu

21. Hotarare nr. 21 din data de 27.05.2021 privind aprobarea asocierii Comunei Tinosu cu asociatiile sportive "Prahova" Tinosu si "Viitorul" Predesti, in vederea promovarii activitatii sportive in localitate

20. Hotarare nr. 20 din data de 27.05.2021 privind punerea la dispozitia proiectului "WATMAN - Sistem informational pentru managementul integrat al apelor - etapa II" a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

19. Hotarare nr. 19 din data de 27.05.2021 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"

18. Hotarare nr. 18 din data de 21.04.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local Tinosu nr.8/29.03.2021 privind acordul intre Unitatea Administrativ Teritoliala Comuna Tinosu, Unitatea Adminsitrativ Teritoriala Judetul Prahova si unele Unitati Adminsitrativ Teritoriale din judetul Prahova in vederea realizarii documentatiilor tehnico-economice pentru investitia "Extinderea retea de distributie gaze naturale in unele localitati din Judetul Prahova

17. Hotarare nr. 17 din data de 21.04.2021 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare ce vor fi acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Tinosu in anul scolar 2020-2021

16. Hotarare nr. 16 din data de 21.04.2021 privind acordarea unui mandat special, domnului Andrei Iulian Gabriel, primar, reprezentantul Comunei Tinosu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

15. Hotarare nr. 15 din data de 21.04.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2021, precum si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

14. Hotarare nr. 14 din data de 21.04.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 2022, cu rata inflatiei de 2.6%

13. Hotarare nr. 13 din data de 21.04.2021 privind inregistrarea Comunei Tinosu in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor

12. Hotarare nr. 12 din data de 21.04.2021 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

11. Hotarare nr. 11 din data de 21.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Toinosu pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024

10. Hotarare nr. 10 din data de 21.04.2021 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2020, in anul 2021

9. Hotarare nr. 9 din data de 21.04.2021 privind acceptarea ofertei de donatie a doua terenuri, situate in comuna Tinosu, sat Tinosu, judetul Prahova 

8. Hotarare nr. 8 din data de 29.03.2021 privind aprobarea acordului intre Uniunea Administrativ Teritoriala Comuna TInosu, Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Prahova si unele Unitati Administrativ Teritoriale din judetul Prahova in vederea realizarii documentatiilor tehnico-economice pentru investitia "Extindere retea de distributie gaze naturale in unele localitati din Judetul Prahova"

7. Hotarare nr. 7 din data de 15.03.2021 privind aprobarea listei de investitii provizorie pentru anul 2021

6. Hotarare nr. 6 din data de 15.03.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Tinosu

5. Hotarare nr. 5 din data de 15.03.2021 privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2021 - 2022

4. Hotarare nr. 4 din data de 28.01.2021 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

3. Hotarare nr. 3 din data de 28.01.2021 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti sociali personali pentru anul 2021

2. Hotarare nr. 2 din data de 28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si a cheltuielilor aferente proiectului "Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Comuna Tinosu, judetul Prahova, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020"

1. Hotarare nr.1 din data de 06.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finalul anului 2020. din excedentul bugetar al anilor precedenti

+ANUL 2020

41. Hotarare nr. 41 din data de 21.12.2020 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Comuna Tinosu, prin Consiliul Local al comunei Tinosu si Fundatia Comunitara Prahova, in vederea a,emajarii unui parc in comuna Tinosu

40. Hotarare nr. 40 din data de 21.12.2020 privind modificarea statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

39. Hotarare nr. 39 din data de 21.12.2020 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare pentru comuna Tinosu

38. Hotarare nr. 38 din data de 21.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

37. Hotarare nr. 37 din data de 21.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

36. Hotarare nr. 36 din data de 21.12.2020 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27/02.09.2020

35. Hotarare nr. 35 din data de 21.12.2020 privind aprobarea proiectului "Achizitie de tablete scolare necesare desfasurarii activittii didactice on-line in comuna Tinosu judetul Prahova" a indicatorilor tehnico-economici pentru aceasta investitie, precum si a cheltuielilor aferente.

34. Hotarare nr. 34 din data de 24.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara "Parteneriatul pentru Management Deseurilor Prahova", precum si acordarea unui mandat special pentru a vota actualizarea Statului Asociatiei si desemnarea noilor organe de conducere ale acesteia

33. Hotarare nr. 33 din data de 24.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara "Parteneriatul pentru Management Apei Prahova", precum si acordarea unui mandat special pentru a vota actualizarea Statului Asociatiei si desemnarea noilor organe de conducere ale acesteia

32. Hotarare nr. 32 din data de 24.11.2020 privind validarea Dispozitiei Primarului nr.75/24.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comueni Tinosu pentru anul 2020

31. Hotarare nr. 31 din data de 24.11.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Tinosu

30. Hotarare nr. 30 din data de 17.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tinosu

29. Hotarare nr. 29 din data de 17.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

28. Hotarare nr. 28 din data de 02.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

27. Hotarare nr. 27 din data de 27.08.2020 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.9/19.02.2020 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2019, in anul 2019

26. Hotarare nr. 26 din data de 02.09.2020 privind asocierea comunei Tinosu cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului de interes public" Extindere retea alimentare cu gaze sat Predesti si Tinosu - comuna Tinosu"

25. Hotarare nr. 25 din data de 29.07.2020 privind acordarea unui mandat special, necesar pentru respingerea actualizarii tarifului pentru apa potabila si canalizare

24. Hotarare nr. 24 din data de 29.07.2020 privind avizarea "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova - revizuit 2019"

23. Hotarare nr. 23 din data de 29.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.

22. Hotarare nr. 22 din data de 24.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru pastrarea ordinii si curateniei in Comuna Tinosu

21. Hotarare nr. 21 din data de 24.06.2020 privind acordarea unui mandat special, necesar pentru aprobarea tarifelor din Actul Aditional nr. 7 la Contractul nr. 1792/13.09.2016

20. Hotarare nr. 20 din data de 24.06.2020 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Tinosu a unei suprafete de teren, in vederea inscrierii in cartea funciara

19. Hotarare nr. 19 din data de 24.06.2020 privind suspendarea obligatiilor de plata a chiriei pentru spatiile proprietatea comunei Tinosu cu destinatia cabinete medicale in care se desfasoara activitati stomatologice, pe perioada starii de urgenta determinate de raspandirea virusului SARS-CoV-2

18. Hotarare nr. 18 din data de 20.05.2020 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului intravilan situat in comuna Tinosu, sat Pisculesti Tarla 1 Parcela Cc1 in suprafata de 12542 mp, nr. cadastral 140, apartinand domeniului privat al comunei Tinosu, judetul Prahova, in vederea desfasurarii de activitati industriale in domeniul agricol

17. Hotarare nr. 17 din data de 20.05.2020 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020

16. Hotarare nr. 16 din data de 20.05.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judet Prahova

15. Hotarare nr. 15 din data de 20.05.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023

14. Hotarare nr. 14 din data de 30.04.2020 privind modificarea capitolului I privind partile contractante si prelungirea contractului de inchiriere nr. 1697/30.04.2014

13. Hotarare nr. 13 din data de 30.04.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3.8%

12. Hotarare nr. 12 din data de 19.02.2020 privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare a obiectivului de investitii "Extindere retea alimentare cu gaze sat Predesti si Tinosu" in comuna Tinosu, satele Tinosu si Predesti"

11. Hotarare nr. 11 din data de 19.02.2020 privind aprobarea extinderii zonei concesionate a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in satul Pisculesti apartinator comunei Tinosu

10. Hotarare nr. 10 din data de 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2020 si a estimarilor pentru anii 2021-2023

9. Hotarare nr. 9 din data de 19.02.2020 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2019, in anul 2020

8. Hotarare nr. 8 din data de 19.02.2020 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare, destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020 + ANEXA

7. Hotarare nr. 7 din data de 19.02.2020 privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2020-2021

6. Hotararea nr. 6 din data de 30.01.2020 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Extindere retea alimentare cu gaze sat Predesti si Tinosu" in comuna Tinosu, satele Tinosu si Predesti

5. Hotararea nr. 5 din data de 30.01.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

4. Hotararea nr. 4 din data de 30.01.2020 privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Tinosu

  - Anexa HCL 4 Regulament de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Tinosu partea I

  - Anexa HCL 4 Regulament de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Tinosu partea II

3. Hotararea nr. 3 din data de 30.01.2020 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

2. Hotararea nr. 2 din data de 30.01.2020 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2020

1. Hotararea nr. 1 din data de 30.01.2020 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

+ANUL 2019

30. Hotararea nr. 46 din data de 16.12.2019 privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

29. Hotararea nr. 45 din data de 16.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

28. Hotararea nr. 44 din data de 16.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

27. Hotararea nr. 43 din data de 16.12.2019 privind achizitia unui container

26. Hotararea nr. 42 din data de 16.12.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea defunctului Marin Ion

25. Hotararea nr. 41 din data de 06.11.2019 privind acordarea unor facilitati fiscale

24. Hotararea nr. 40 din data de 06.11.2019 privind insusirea, aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare si dezmembrarea unui imobil ce apartine domeniului privat al comunei Tinosu

23. Hotararea nr. 39 din data de 06.11.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

22. Hotararea nr. 38 din data de 23.10.2019 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in comuna Tinosu, sat Pisculesti"

21. Hotararea nr. 37 din data de 15.10.2019 privind aprobarea protocolului de parteneriat intre Comuna Tinosu prin Consiliul Local al comunei Tinosu si Asociatia Padurea Copiilor, in vederea impaduririi unui teren in suprafata de 3.00 ha

20. Hotararea nr. 36 din data de 15.10.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019

19.  Hotararea nr. 35 din data de 15.10.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Primariei comunei Tinosu, judetul Prahova

18. Hotararea nr. 34 din data de 15.10.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Infiintare sistem de distributie a gazelor naturale in comuna Tinosu, sat Pisculesti"

17. Hotarare privind modificarea art. 1 alin (1) din contractul de concesiune nr. 3525/06.09.2019

16. Hotarare privind aprobarea punerii la dispozitie, in vederea impaduririi, a unui teren in suprafata de 3.00 ha, apartinand domenului privat al comunei Tinosu

15. Hotarare pentru actualizarea art. 2 punctul 7 din HCL nr. 38/12.12.2006 privind lista terenurilor aflate in documentul privat al comunei Tinosu

14. Hotarare privind modificarea art. 1 la contractul de inchiriere nr. 1590/27.05.2013

13. Hotarare privind modificarea art. 1 la contractul de inchiriere nr. 1697/30.04.2014

12. Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor comerciale pe raza administrativ-teritoriala a comunei Tinosu

11. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tinosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Tinosu

10. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 - 2022

9. Hotararea nr. 25 din data de 29.08.2019 privind acordarea unui mandat special, necesar pentru aprobarea tarifelor diferentiate conform listelor de fundamentare si aprobarea actualizarii "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatii, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara" Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

8. Hotararea nr. 24 din data de 20.08.2019 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1812/11.05.2007, incheiat cu SC DEMIFARM SRL si modificarea art. 2 si art. 6 din contract

7. Hotararea nr. 23 din data de 20.08.2019 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a imobilului in suprafata de 1000 mp, avand numarul cadastral 21676, situat in satul Pisculesti, comuna Tinosu, judetul Prahova, ce apartine domeniul privat al comunei Tinosu

6. Hotararea nr. 22 din data de 20.08.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

5. Hotarare nr. 21 din data de 18.07.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru membrii consiliului local Tinosu, judetul Prahova

4. Hotarare nr. 20 din data de 18.07.2019 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului extravilan Tarla 13 Parcela N70 in suprafata de 39679 mp, apartinand domeniului privat al comunei Tinosu, judetul Prahova, in vederea amenajarii unui bazin piscicol

3. Hotarare nr. 19 din data de 18.07.2019 privind acordarea unui mandat special, necesar pentru rezilierea/nerezilierea contractului de delegare din culpa operatorului de salubritate in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

2. Hotarare nr. 18 din data de 18.07.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului "Conac" proprietate privata a comunei Tinosu

1. Hotarare nr. 17 din data de 18.07.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unei parti dintr-un imobil aflat in proprietatea privata a comunei

 


Acceseaza arhiva

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,
Achizitii Publice si Stare civila: Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199
Contabilitate Tel: 0244.482.702 int. 13,
Registrul Agricol si Asistenta Sociala Tel: 0244.482.702 int. 15,
Taxe si Impozite Tel: 0244.482.702 int. 16,
Casierie Tel: 0244.482.702 int. 14,
Urbanism si Cadastru Tel: 0244.482.702 int. 12,

Prelucrarea datelor cu caracter personal